ANBI

Bethelkerk Zwijndrecht is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Iedereen die aan ons een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Hieronder staan de ANBI gegevens van onze gemeente.

ANBI Kerk

Algemene gegevens

Naam: De statitutaire naam van onze gemeente is “Gereformeerde kerk te Zwijndrecht”
RSIN: 2552255
KVK: Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82234914

Contactgegevens: Gereformeerde kerk te Zwijndrecht is te vinden aan de Rotterdamseweg 73, 3332 AD te Zwijndrecht.

Doelstelling van de ANBI

Elke gemeente en diaconie dient een verkorte jaarrekening te publiceren op het internet (in de meeste gevallen op de website van de gemeente). Dit komt voort vanuit de ANBI-wetgeving en het convenant dat er tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de belastingdienst overeengekomen is. 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Gereformeerde Kerk Zwijndrecht heeft activiteiten ontwikkeld die dienstbaar zijn voor de doelstelling . Een indruk van een deel van deze activiteiten is te krijgen via onze website en dan specifiek onder het item Nieuws