Taakgroep Pastoraat

Pastoraat is zorgen voor elkaar, omzien naar elkaar, elkaar ontmoeten en samen in gesprek zijn. Daarmee wordt de kracht van Woord en Heilige Geest ingezet voor niet alleen persoonlijke maar ook gezamenlijke (geloofs)groei en bloei in onze gemeente.

De taakgroep pastoraat heeft als hoofdtaak het verlenen van pastorale zorg en ondersteuning aan onze gemeenteleden. Pastorale zorg omvat het bieden van geestelijke begeleiding, troost, bemoediging en praktische hulp in tijden van vreugde en verdriet. Naast beide predikanten zijn, binnen de Taakgroep Pastoraat, pastoraal medewerkers en ouderlingen actief met o.a. huisbezoeken, huiskringen en thema bijeenkomsten. De pastoraal hulpverlener biedt daarbij pastorale ondersteuning speciaal voor hen die door persoonlijke omstandigheden bijzondere aandacht verdienen. 

Doet u vooral een beroep op ons, we staan graag voor u klaar!