Taakgroep Eredienst

De opdracht van de taakgroep eredienst is bezinning op vorm en inhoud van de erediensten en, al of niet gevraagd, uitbrengen van advies aan de kerkenraad. De taakgroep eredienst wil een afspiegeling zijn van de hele gemeente en luistert naar de opmerkingen en signalen vanuit de gemeente. Enkele voorbeelden van voorstellen van de taakgroep eredienst zijn:
 •  Bespreken van de dienst waarin het woord, het lied en de muziek aanbod komen
 •  Introductie van het nieuwe liedboek
 •  Introductie van de doopliturgie
 •  Introductie van het gebedenboek
 •  Aanschaf nieuwe Bijbel
 •  Het organiseren van meedenkdiensten
 •  Het maken van het jaarrooster mbt de kerkdiensten
 •  Deelname aan laatste kerkelijke zondag van het jaar
 •  De jaarlijkse keuze van de paaskaars.
De taakgroep eredienst wil graag een platform zijn voor nieuwe ideeën en maakt gebruik van het Dienstboek en kerkelijke literatuur om voorstellen voor de kerkenraad voor te bereiden. Leden van de taakgroep eredienst zijn:
 • De predikanten
 • Een vertegenwoordiging van de kerkenraad
 • Een vertegenwoordiging van de diaconie
 • Een vertegenwoordiging van taakgroep jeugd
 • Verschillende vertegenwoordigers uit de gemeente
De taakgroep eredienst staat in nauw contact met de hoofdorganist. De taakgroep eredienst werkt samen met de liturgiegroep van de Hoeksteen bij het voorbereiden van de vespers in de veertigdagentijd en de adventsperiode en bij het organiseren van andere gezamenlijke activiteiten. Bij de totstandkoming van de PKN Zwijndrecht zal het contact met de zustergemeentes meer aandacht krijgen. Meer over de aanstaande kerkfusie kunt u lezen op de website van PKN Zwijndrecht.
Contactpersoon: de heer C.H.A. Slobbe.