Taakgroep Missionair Werk

Als je gelooft dat er een God is, dat die God van jou houdt en dat Hij wil dat jij houdt van de mensen om je heen, dan wil je dat aan anderen vertellen en laten zien. Dat is een missie! Gelovigen hebben een missie.

In onze gemeente is die missie ondergebracht in twee werkgroepen:

Kerk-naar-Buiten

Missie dichtbij, in Zwijndrecht en directe omgeving, noemen we Evangelisatie. De werkgroep “Kerk-naar-Buiten” (KnB) probeert hieraan handen en voeten te geven.

ZWO

Missie ver weg, buiten de landsgrenzen, noemen we Zending en dit is in de Bethelkerk de verantwoordelijkheid van de werkgroep ZWO, dus Zending, Werelddiaconaat & Ontwikkelingssamenwerking.

Beide werkgroepen vallen in de Taakgroep Missionair Werk en zijn als zodanig vertegenwoordigd in de Kerkenraad door een ouderling met Missionaire opdracht.

Lees meer over onze projecten op de pagina Missionair Werk