Taakgroep Jeugd

Het Samen Op Weg (SOW)-Jeugdwerk is een samenwerking tussen de Bethelkerk en de Hoeksteen.

Jeugdouderlingen

De jeugdouderlingen zijn enthousiaste mensen die, in alles wat ze doen, de jongeren van de gemeente in het oog hebben en hen tot dienst wil zijn. Ze vertegenwoordigen de jeugd in de kerkenraad, zijn te allen tijde beschikbaar voor jeugdpastoraat en nog veel meer.

Taakgroep Jeugd

Dit is het overkoepelend orgaan waaronder alle clubs en activiteiten van De Hoeksteen en de Bethelkerk vallen.

  • Voorzitter: Paul van Dijk
  • Penningmeester: Gooitske Hamer
  • Secretaris: vacant

Oppas

Oppas is er wekelijks. Eventueel kunt u uw kind(eren) aan het einde van de dienst ophalen om met elkaar de zegen te ontvangen. Contactpersoon: Bianca Seuneke.

Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt gehouden in de bijzalen van de kerk. Er wordt aan de kinderen een bijbelverhaal verteld, gebeden, een verwerking gemaakt en soms gezongen. De kinderen zitten eerst in de kerk en gaan in de loop van de dienst naar de eigen ruimten.

De kindernevendienst wordt in 2 groepen gegeven, t.w. basisschoolgroep 1 t/m 4, groep 5 t/m 8. Contactpersoon: Karin Valk.