Geschiedenis

Ontstaan en Eerste Jaren

De Bethelkerk, met zijn rijke historie, vindt zijn oorsprong in een bescheiden schuur aan de Langeweg (nu Rotterdamseweg) op 16 maart 1890, twee dagen na de officiële start van de Doleantie in Zwijndrecht. Deze datum markeert het begin van de Gereformeerde Kerk in Zwijndrecht, waarbij men zich opnieuw schaarde onder de Dordtse Kerkorde van 1618/1619. Ondanks de provisorische omstandigheden, zoals een onstabiele preekstoel en tocht, was de samenkomst gezegend, omgeven door hooi, stro, het loeien van koeien en soms overvliegende kippen. Ds. A. Knoll, die eerder die week was afgezet in de hervormde kerk, verzorgde de eerste dienst. De bouw van de kerk startte in 1890 en was binnen een half jaar voltooid.

Groei en Ontwikkeling

De eerste vijftig jaar kende de kerk zowel groei als uitdagingen. Snel na de opening groeide het aantal kerkleden naar 1800 en bleef gestaag toenemen, ondanks de verwachtingen van een snellere groei. De toename in ledenaantal legde een zware last op ds. Knoll, waarna ds. D. Hoek in 1905 een welkome versterking werd. Verdere groei en de oprichting van een Gereformeerde Kerk in Groote Lindt in 1920 zorgden voor een verdeling van de gemeente, wat de druk op de predikanten enigszins verlichtte.

Tijdens en Na de Oorlog

De Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende jaren hadden ook hun impact op de Bethelkerk. Desondanks overleefde het kerkgebouw de oorlog met minimale schade. De naoorlogse periode stond in het teken van verbouwing en renovatie, waardoor de kerk voor verschillende doeleinden kon worden gebruikt. Een gedenksteen voor de oorlogsslachtoffers, onthuld in 1948, herinnert aan degenen die zijn omgekomen.

Naam Bethelkerk en Verdere Ontwikkelingen

De naam ‘Bethelkerk’ werd geïntroduceerd rond 1960/61 met het naderen van de bouw van een tweede kerk, later bekend als de Koningskerk. De Bethelkerk heeft door de jaren heen diverse aanpassingen ondergaan, waaronder aan de preekstoel, avondmaalstafel, en het orgel. In 2006 werd de kerk grondig verbouwd, waarbij het orgel ook werd gerestaureerd.

Muzikale Traditie en Gemeenschapszin

De muzikale traditie binnen de kerk kent een rijke historie, met koren zoals het Gereformeerde Kerkkoor en het Evangelisatiekoor, die beide een belangrijke rol hebben gespeeld in de kerkgemeenschap. Het Evangelisatiekoor werd in 1932 opgericht, maar moest in 1988 worden opgeheven wegens een tekort aan mannenstemmen. Het Gereformeerd Kerkkoor, opgericht in 1956, speelde een significante rol in het verlevendigen van de gemeentezang en is nu bekend als het Bethelkerkkoor.

Heden en Toekomst

De Bethelkerk staat vandaag de dag als een monument van geloof en gemeenschap in Zwijndrecht. De verbouwing in 2006, gefinancierd door de verkoop van de Koningskerk en gemeenschapsacties, zorgde ervoor dat de kerk zowel voor zondagsdiensten als voor andere evenementen optimaal benut kan worden. Met een sterke nadruk op de betrokkenheid en inzet van de gemeenteleden, blijft de Bethelkerk een centraal punt in het geestelijk en maatschappelijk leven in Zwijndrecht.