Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau vervult binnen onze gemeente een centrale en ondersteunende rol. Het is het administratieve hart van de kerkelijke gemeente, waarbij het bureau zorgt voor het bijhouden van de ledenadministratie, het verwerken van financiële bijdragen van gemeenteleden, en het administreren van doop-, huwelijks-, en overlijdensregisters. Daarnaast speelt het kerkelijk bureau een belangrijke rol in de communicatie binnen de gemeente, door het verzorgen van de kerkbrieven en mailings.

Verder ondersteunt het kerkelijk bureau de diverse commissies en werkgroepen binnen de kerk met hun administratieve en organisatorische behoeften. Dit kan variëren van het reserveren van ruimtes voor vergaderingen en activiteiten tot het ondersteunen bij de organisatie van evenementen. Het bureau fungeert ook als het eerste aanspreekpunt voor zowel gemeenteleden als externe partijen die contact zoeken met de kerk.

Het kerkelijk bureau is geopend op de volgende tijdstippen:

  • Maandag 09:00 – 12:00 uur
  • Vrijdag    09:00 – 12:00 uur

Telefoonnummer: 078-6197529

Email: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl