Kerkbrief voor zondag 28 april 2024

KERKBRIEF

Zondag 28 april 2024

Redactie: kerkelijk bureau tel. 6197529

E-mail: kb.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Internet: www.bethelkerkzwijndrecht.nl

________________________________________________________________

 

Kerkdiensten

 

Kerkdiensten zondag 28 april 2024

9.30 uur: ds. René Wouda, viering Heilig Avondmaal

Organist: Richard Bos

Ouderling: Anneke Tange en

Berco Visser

Diakenen: Kees van Herpen en

Martin van der Luit

Extra diakenen: Ineke Tempelaar,

Corrie van den Berg,

Wim-Arie Hamer, John Schepers,

Ineke van Leeuwen en

Jannie Sandee

Lector: Frans Kooren

Kerkrentmeester: Timon Lommers

Collectant: Wouter Nugteren

Oppasdienst: Inez

Koffieschenken: Nely Mol, Trudy Kruit, Corma van Nes en Domien Mijnster

Bloemschikking: Theodora den Hoed

Welkom: Anke Brouwer

Koster: Intisar Subuh

Kerkauto 1: Wouter Nugteren

Kerkauto 2: Henny Tempelaar

Kerkauto 3: Theo van Namen

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Diaconie (vakantiebureau)

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

           

Bloemengroet van de gemeente

Vanmorgen gaan de bloemen naar:

  • en mw. Droogendijk-Zijderveld,

voor hun 60 jarig huwelijk

 

Het tweede boeket gaat naar:

  • H. Klootwijk-Braun, Albert

 

Als iemand in de kerk deze bloemen wil bezorgen, komt u dan na de dienst naar de kerkenraadskamer.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Collecten op afstand

Uw bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL39 RABO 0377 5033 71 van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. Vermeld daarbij dan het doel van uw bijdrage. Of via de Bethelkerk-app kunt u uw bijdrage geven; kan ook via bijgaande QR-code. En het is mogelijk om uw collectebonnen (in een envelop, met daarop de bestemming geschreven) in de brievenbus van de kerk te doen. Collecten in de kerk Bent u in de kerk, dan kunt u:

  1. uw bijdrage geven in de collectezakken die tijdens de dienst zullen rondgaan,
  2. of geven via de Bethelkerk App (via de QR-code)

 

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Kerkradio, kerkomroep en YouTube Deze diensten worden live uitgezonden via (1) de kerkradio, (2) op kerkomroep.nl en (3) via YouTube (zoek op: Bethelkerk Zwijndrecht).

Op een later moment is de dienst te bekijken/luisteren via kerkomroep.nl en via YouTube. Voor inlichtingen en/of vragen: stuur een email naar:

presentatie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl.

 

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

           

Liturgie voor de morgendienst Thema: Herder en Gastheer

VOORBEREIDING

Ontsteken van de kaarsen

Welkom

Drempeltekst

‘Eens dwaalde u als schapen, nu bent u naar uw herder teruggekeerd, naar Hem die uw ziel behoedt.’ (1 Petrus 2:25)

Zingen Psalm 98:1, (staande) ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 98:3, ‘Laat heel de aarde een loflied wezen’

(Daarna gaan we weer zitten)

Aansteken van de 5e kaars

Lofverheffing

‘Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat uw zijn wil kunt doen. Moge Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus

Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.’ (Hebreeën 13:20-21)

Zingen NLB 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’

Gebed

DIENST VAN HET WOORD

Zingen Hemelhoog 524 / (kinderlied) ‘Ik zal er zijn voor jou’

Bijbel Basics: David en Goliath

Op deze zondag staat op de KND 1 Samuël 17 centraal. Volgende week zondag, Bevrijdingsdag, beluisteren we dit verhaal ook met z’n allen.

Schriftlezing Psalm 23 Een psalm van David.

De HEER is mijn herder, ik ontbreek niet.

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg door een donker dal,           ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

Schriftlezing Johannes 10:11-16

Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Zingen Psalm 23c ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’

Verkondiging: Herder en Gastheer

Zingen Hemelhoog 523, (staande) ‘Ik geloof in God de Vader’

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden

Inzameling van de gaven

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Zingen NLB 389 ‘Het brood dat ons voor ogen staat’

Instellingswoorden

Gebed

Onze Vader

Vredegroet

We wensen elkaar de vrede van Christus

Communie

Dankzegging

Zingen Psalm 98:4, (staande) ‘Laat alle zeeën, alle landen’

ZENDING EN ZEGEN

Zegen

(met gesproken ‘Amen’)

Zingen NLB 708:1,14 ‘Wilhelmus van Nassouwe’

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Verjaardagen

Op maandag 29 april wordt mw. Gré Vogel-de Vlaam, 87 jaar

 

Jubilea

In de komende week zijn er geen huwelijksjubilea

 

Zieken

In zorghotel Ambachtstaete verblijven voor revalidatie: mw. Riet de Koning-Verkerk, kamer 5.02 mw. Truus van den Berg, kamer 4.03

dhr. Anton Dragstra, kamer 1.02

 

In het ASZ Dordrecht verblijft mw. Hennie Klootwijk-Braun. Zij werd afgelopen zondag opgenomen vanwege vocht achter de longen en hartproblemen, kamer D1.19

In hospice de Cirkel (HIA) verblijft mw. Sonja Klootwijk-Visser

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Kerkdiensten zondag 5 mei 2024

9.30 uur: ds. René Wouda, 

m.m.v. Gemeente ensemble

Organist: Aleid Moraal

Ouderling: Aika Timmers

Diakenen: Erik Bos en Marijke Schop

Lector: Margriet Lommers

Kerkrentmeester: Pim Middelbeek

Collectant: Theo Vermeulen

Oppasdienst: Julia

Kindernevendienst groep 1-4: Renske Oostervink

Kindernevendienst groep 5-8: Frieda Biesbroek

Koffieschenken: Ineke Ruitenberg, Ellis Schop, Leo en Sandra van der Graaf

Bloemschikking: Annie van Herwijnen

Welkom: Wieneke van der Linden

Koster: Leen Koster

Kerkauto 1: Alle v.d. Wal

Kerkauto 2: Wim Sandee

Kerkauto 3: Leo v.d. Graaf

De eerste collecte (blauwe zak) is voor Onderhoud gebouwen

De tweede collecte (zwarte zak) is voor de kerk

In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Stichting Vrienden van WitRusland